Ofertas

Coñece as ofertas que temos para as demandas cuxa orixe sexan as canles dixitais ou telefónicas de Nedgia

ACS - Oferta

Instalación de gas natural para auga quente

Calefacción oferta

Instalación de gas natural para calefacción

Todas as túas xestións, cada vez máis preto!

Agora, todas estas xestións as podes facer dende un único lugar, a nova Área Privada de Colaboradores.

Consulta a dispoñibilidade de rede de gas para o teu cliente

Tramitar solicitudes de conexión de gas natural

Tramitar certificados de instalación

diploma

Estado de solicitudes e certificados de instalación

Contador gas natural solicitud suministro

Proceso solicitude de subministración

Necesitas consultar cales son os pasos necesarios para realizar unha solicitude de subministración?

Acceder
Inspección periódica de gas natural

Inspección periódica

Es unha empresa instaladora e queres rexistrar unha inspección periódica que realizaches ao teu cliente?

Queres notificar unha inspección periódica dunha instalación subministrada dende unha rede canalizada de gas licuado do petróleo (GLP)?

Inspección periódica

Vantaxes do gas natural para os teus clientes

Vantaxes do gas natural 

para os teus clientes

Maior satisfacción

Dispoñer dunha enerxía limpa, económica, eficiente e de subministración continua no fogar achega confort ás familias.

pictograma nedgia edificios

Revalorización da vivenda

Instalar o gas natural é un investimento rendible para o propietario, xa que achega valor diferencial ás vivendas fronte a outras, de características similares, que non dispoñen desta subministración.

Beneficios do gas natural

Maior satisfacción

Dispoñer dunha enerxía limpa, económica, eficiente e de subministración continua no fogar achega confort ás familias.

pictograma nedgia edificios

Revalorización da vivenda

Instalar o gas natural é un investimento rendible para o propietario, xa que achega valor diferencial ás vivendas fronte a outras, de características similares, que non dispoñen desta subministración.

Beneficios do gas natural

Maior satisfacción

Dispoñer dunha enerxía limpa, económica, eficiente e de subministración continua no fogar achega confort ás familias.

pictograma nedgia edificios

Revalorización da vivenda

Instalar o gas natural é un investimento rendible para o propietario, xa que achega valor diferencial ás vivendas fronte a outras, de características similares, que non dispoñen desta subministración.

Beneficios do gas natural

Contámoscho

Coñece a información máis interesante do sector.