Compromiso sostenible Nedgia

Les activitats del grup es desenvolupen de manera que contribueixin positivament al comportament mediambiental. A continuació mostrem alguns objectius previstos.

Objectius previstos

Reducció del temps de posada en servei. Agilitant tots els tràmits perquè la instal·lació de gas estigui en ús com més aviat millor.

Millora en el temps mitjà de resolució de reclamacions. Reduint els temps de resposta per a peticions d’informació i la resolució de reclamacions o peticions de servei.

Consolidació del projecte Smile-Costumer Experience en el procés de posada en servei, atenent i informant el client des que fa la petició d’instal·lació fins que aquesta es trobi en servei.

Optimització de la recuperació de terres a rasa, mantenint l’eliminació de runes a l’abocador amb el consegüent aprofitament de recursos.

Reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle que es poguessin produir per vent en plantes de gas natural liquat.

Desenvolupament de projectes de gas renovable, generat a partir de rebutjos orgànics ramaders, agrícoles o industrials, evitant l’emissió a l’atmosfera de CO2.

Índexs de sostenibilitat

Dow Jones Sustainability Index Icona obrir en una finestra nova

FTSE4Good Icona obrir en una finestra nova

Altres índexs de sostenibilitat Icona obrir en una finestra nova

Responsabilitat

corporativa

Informe de responsabilitat corporativa Icona obrir en una finestra nova

Certificacions medi ambient

› Certificacions Icona obrir en una finestra nova

Fitxers relacionats

Documento descargable

Documentació per baixar

› Reconeixement als índexs d’inversió responsable  (PDF 637 KB)