Paper clau en la transició energètica

El gas natural juga un paper clau en la transició energètica global envers una societat baixa en carboni, en especial per la creixent injecció de gas d’origen renovable en les seves xarxes. El biometà, o gas renovable, que es genera a partir de rebutjos orgànics ramaders, agrícoles o industrials, o procedents d’abocadors i plantes d’aigües residuals, proporciona avantatges mediambientals importants i fomenta l’economia circular, amb emissions neutres de CO2.

El gas renovable és un combustible procedent del reciclatge dels nostres residus que es pot fer servir de la mateixa manera que el gas natural. Constitueix un factor de primera línia per aconseguir una millor gestió dels recursos i fomentar una economia circular lliure d’emissions de CO2.

Q29uc3RydWNjaW9uIGRlbCBnYXNvZHVjdG9yIGRlIEEgTWFyacOxYQ==

Obtenció

El gas renovable s’obté a partir del reciclatge de les escombraries, els residus urbans, la depuració de les aigües residuals de claveguerams i el tractament de residus agrícoles i ramaders i de la indústria agroalimentària. Per tant, ens ajuda a reduir l’impacte mediambiental que produirien tots aquests residus si no es tractessin.

Distribució

El gas renovable es pot injectar de manera senzilla a les xarxes de distribució de gas existents. El consumidor final el podrà fer servir per als mateixos usos que el gas natural.

Negocis regulats de gas natural
Calidad del aire en las ciudades

Reducció d’emissions

Pel seu origen, el gas renovable és un combustible amb emissions neutres de CO2, de manera que contribueix a evitar l’escalfament global del nostre planeta. A més, ens ajuda a millorar la qualitat de l’aire que respirem, atès que no emet contaminants locals, com ara partícules sòlides ni SOx, i pràcticament no emet NOx.

Impulsa el desenvolupament de l’economia local

La producció de gas renovable genera sinergies amb l’agricultura, la ramaderia i la indústria agroalimentària. Dona suport al desenvolupament rural promovent la creació d’ocupació local i millorant la gestió mediambiental dels residus d’aquest àmbit.

Gas renovable

El gas renovable és molt beneficiós per al planeta, sostenible tant en l’àmbit social com en el mediambiental. A Nedgia creiem en solucions sostenibles per al planeta i per a la societat; per això, apostem pel gas renovable.

Una energia neta i sostenible

El gas natural és l’energia convencional més respectuosa amb el medi ambient que hi ha. Es tracta del combustible que menys emissions de CO2 produeix i no emet partícules, de manera que és una de les energies més netes, còmodes i ecològiques que hi ha al mercat i el seu ús contribueix a mitigar el canvi climàtic i la contaminació ambiental.

Qualitat de l’aire

El gas natural redueix considerablement les emissions d’òxids de nitrogen (NOx) i gairebé completament les emissions de partícules en suspensió i diòxid de sofre (SOx), els causants principals de la contaminació a les ciutats i de problemes respiratoris greus.

Estalvi per al consumidor

La substitució de combustibles més contaminants pel gas natural és primordial per millorar la balança energètica d’Espanya, aconseguir un estalvi per al consumidor i millorar la qualitat de l’aire de les ciutats.

Una energia sostenible

El combustibleconvencional ambl'emissió de CO2 més baixa

40-50%

menys que el carbó

20-30%

menys que els productes petrolífers

Emissió de CO2 més baixaper m3 de gas naturalconsumit

1,6 kg de CO2

emissió evitada per m3 en comparació amb el consum de carbó

0,7 kg de CO2

emissió evitada per m3 en comparació amb el consum de productes petrolífers

Enllaços d’interès

› IDAE Icona obrir en una finestra nova

 CNMC Icona obrir en una finestra nova