Paper clau en el procés de descarbonització

El gas renovable és un factor determinant en el procés de descarbonització del sector energètic. Aquest gas és totalment intercanviable pel gas natural clàssic i pot distribuir-se a través de la infraestructura de gas natural existent arreu del país per utilitzar-lo en les mateixes aplicacions energètiques a les llars, indústries, comerços i també la mobilitat.

Què és el gas renovable?

El gas renovable es genera a partir de residus i es pot fer servir de la mateixa manera que el gas natural. Per això fomenta l’economia circular, en gestionar millor els residus per aconseguir energia lliure d’emissions de CO2.

Coneix les principals característiques dels gasos renovables

Com s’obté?

El gas renovable s’obté a partir del tractament de les nostres escombraries, els residus urbans, la depuració de les aigües residuals de claveguerams, i residus agrícoles, ramaders i de la indústria agroalimentària. Ajuda a reduir l’impacte mediambiental que tindrien tots aquests residus si no es tractessin.

Com es distribueix?

El gas renovable es pot injectar de manera senzilla a les xarxes de distribució de gas ja existents que arriben als consumidors finals (domèstics, industrials, empreses…). Es pot consumir per als mateixos usos que el gas natural, com per exemple, en sistemes de climatització amb l’ús d’escalfadors, calderes o en solucions d’aerotèrmia a gas.

Reducció d’emissions

Pel seu origen, el gas renovable és un combustible amb emissions neutres de CO2, de manera que contribueix a evitar l’escalfament global del nostre planeta. A més, ajuda a millorar la qualitat de l’aire que respirem, atès que no emet contaminants locals, com ara partícules sòlides ni SOx, i pràcticament no emet NOx.

Impulsor de l’economia local

La producció de gas renovable genera sinergies amb l’agricultura, la ramaderia i la indústria agroalimentària. Dona suport al desenvolupament rural, en promoure la creació d’ocupació local i millorar la gestió ambiental dels residus d’aquest àmbit. A més, com que és una energia produïda a escala local, substitueix la que s’importa, de manera que redueix la dependència energètica de l’exterior.

Projectes

Planta Elena

Localització: Cerdanyola del Vallès, Barcelona

Cerdanyola

Aquesta planta de gas renovable, situada al Parc de l’Alba, al costat de l’abocador de residus Elena, ha comportat una fita: ha estat la primera injecció de gas renovable procedent d’abocador a la xarxa de distribució de gas d’Espanya. No només això, sinó que permetrà un aprofitament energètic, contribuirà a l’economia circular i és un clar reflex del nostre suport a la producció local d’energia.

Amb aquesta instal·lació, demostrem la nostra capacitat per dur a terme aquesta mena de projectes gràcies a la fortalesa de la nostra xarxa de distribució, que està preparada per distribuir gasos renovables per les inversions realitzades en els últims anys, la infraestructura gasista existent a Espanya i la seva contribució a la seguretat del subministrament.

  • Produirà 15 GWh/any de biometà, equivalent al consum anual de 3.000 llars.
  • Evitarà l’emissió a l’atmosfera de 3.000 tones de CO2/any, equivalent a plantar uns 6.255 arbres.
  • Part del gas que s’injectarà a la nostra xarxa s’utilitzarà per subministrar-lo com a combustible a vehicles.

Edar de Bens

Localització: La Corunya

L’empresa pública Edar Bens, SA, s’encarrega de depurar les aigües residuals dels ajuntaments a La Corunya i marca també una fita: el 2016, es va posar en marxa la iniciativa per instal·lar la primera Unitat Mixta de Gas Renovable. Amb aquesta unitat s’incrementa l’eficàcia de l’ús del biometà, obtingut pel tractament de les aigües residuals urbanes i amb l’objectiu d’assolir el 100% de generació d’energia útil.

Com que la companyia ja utilitzava el biometà a les seves instal·lacions, ens hi unim per injectar el biometà a la xarxa de gas natural i aconseguir aprofitar-lo de manera més eficient.

  • Produirà 5 GWh/any de biometà, equivalent al consum anual de 1.000 llars.
  • Evitarà l’emissió a l’atmosfera de 1.000 tones de CO2/any, equivalent a plantar uns 2.085 arbres.

Planta UNUE

Localització: Burgos

La planta de biogàs del projecte UNUE, situada al predi de Biogasnalia, és la primera planta d’Espanya que injecta biometà procedent de residus agroalimentaris. Rep fins a 90 tones diàries de residus de diverses indústries alimentàries i agroalimentàries. El procés de la planta de biogàs a la de biometà possibilita la continuïtat i fluïdesa de la producció, sense parades ni pèrdues.

  • Produirà 25 GWh/any de biometà, equivalent al consum anual de 5.000 llars.
  • Evitarà l’emissió a l’atmosfera de 5.000 tones de CO2/any, equivalent a plantar uns 10.425 arbres.

Torre Santamaría

Localització: Vallfogona de Balaguer, Lleida

Imagen de la Planta Torre Santamaría en Vallfogona de Balaguer, Lleida.

En aquestes instal·lacions es produeix biogàs a partir dels residus orgànics generats per les vaques, marcant una altra fita: és la primera que utilitza residus orgànics generats per animals. Aquests residus són enriquits després d’un procés de descomposició i d’enriquiment per convertir-lo en gas renovable.

És un exemple molt bo d’economia sostenible, economia circular i d’ús d’un residu molt abundant, l’abundància del qual pot desembocar en problemàtica. Gràcies a aquesta planta, ens assegurem que aquest recurs sigui una oportunitat.

  • Produirà 30 GWh/any de biometà, equivalent al consum anual de 6.000 llars.
  • Evitarà l’emissió a l’atmosfera de 6.000 tones de CO2/any, equivalent a plantar uns 12.510 arbres.