No he superat la inspecció periòdica. I ara, què faig?

Si no has superat la inspecció periòdica, t’hauràs de posar en contacte amb un instal·lador o una empresa autoritzada/SAT perquè corregeixi les anomalies detectades durant la visita. Una vegada resoltes, el tècnic emplenarà el justificant de correcció d’anomalies.

Pots consultar la llista d’instal·ladors al web del

Ministeri: sedeaplicaciones.minetur.gob.es.

Tècnic que revisa caldera de gas

Qui corregeix les anomalies?

L’instal·lador o l’empresa autoritzada, o el Servei d’Assistència Tècnica.

Recorda que l’instal·lador que fa la inspecció no podrà reparar les anomalies durant la visita de la inspecció.

Què es fa una vegada resolta l’anomalia?

El tècnic que solucioni les anomalies haurà d’emplenar el Justificant de Correcció d’Anomalies (JCA), que deixarà constància del fet que ja s’ha arreglat el problema.

Una vegada emplenat, ens haurà de remetre el document a través de la Plataforma per a instal·ladors del nostre web en què deixarà constància del fet que ja s’ha arreglat el problema.

Què passa si no envio el justificant de correcció d’anomalies?

No tindrem constància que s’han corregit les anomalies i figurarà que la teva instal·lació no compleix la normativa vigent. Periòdicament es fa una notificació a l’organisme competent de la teva comunitat autònoma de les instal·lacions amb anomalies i es pot interrompre el subministrament de gas natural. 

Com cal emplenar el justificant de correcció d’anomalies?

Si vols saber com has d’emplenar el justificant de correcció d’anomalies, baixa’t les instruccions en aquesta pàgina.